Open Teamtoernooi pagina..

 

Dit toernooi wordt dit jaar georganiseerd op:

donderdag 24 augustus t/m zondag 3 september 2017

 

Wedstrijdbepalingen:

1.    Er wordt ingeschreven per team van 4 personen, in de volgende categorieën: DD,HD,GD, 18+,40+. 5-6, 6-7 en 7-8
2.    Elk team bestaat uit 2 koppels, een koppel bestaat uit 2 dames, 2 heren of dame en heer. De leeftijd van het jongste teamlid en de speelsterkte van de sterkste
       speler is bepalend voor de speelcategorie.
3.   Een wedstrijd bestaat uit 4x damesdubbel, 4x herendubbel of 4x gemengd dubbel. Elk koppel speelt 2 partijen.
4.   Een partij bestaat uit 2 sets; volgens de KNLTB regels, compact spelen.
5 a. Iedere wedstrijduitslag wordt op het wedstrijdformulier ingevuld. Sets en gamesworden beiden genoteerd door de teams.
5 b. Na alle wedstrijden in de poule gespeeld te hebben, zal diegene met het hoogst aantal gewonnen sets doorgaan naar de volgende ronde. Bij een gelijke set stand
       zal er naar het totaal aantal games, voor en tegen, gekeken worden. Wanneer ook het aantal games gelijk zijn zal er een tiebreak gespeeld worden.
5 c. Tiebreak wordt door één van de 2 koppels gespeeld, het team wat als eerste 7 punten, (met 2 punten verschil) haalt mag doorgaan naar de volgende ronde.
6.   In overleg met de wedstrijdcommissie mag een 5e man of vrouw als invaller worden ingezet tijdens de wedstrijddag.Tijdens een wedstrijd mag de samenstelling
       van een koppel niet gewijzigd worden. Gedurende het toernooi zijn maximaal 2 invallers toegestaan, mits deze nog niet in een ander team hebben deelgenomen
       en in dezelfde leeftijd alsmede in dezelfde speelsterkte categorie valt.
7.   Bij te weinig deelname in een categorie, kunnen ën samengevoegd worden, eventueel kan een categorie komen te vervallen.
8.   De wedstrijden beginnen om 18.30 uur en in het weekend om 09.00 uur. U dient 15 minuten voor aanvang wedstrijd aanwezig zijn.
9.   Indien de weersomstandigheden het noodzakelijk maken kan de wedstrijdleiding besluiten om over te gaan tot het spelen van verkorte speeltijden.
10.  Er kan voor maximaal 1 categorie worden ingeschreven.
11.  De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om een inschrijving zonder opgaaf van reden te weigeren.
12.  Speelgerechtigd zijn die spelers die dit jaar de leeftijd van 18 of 40 jaar bereikt hebben.
13.  Per team één inschrijving via: www.svotennis.nl
14.  De inschrijving sluit op 14 augustus 2017
15.  Ieder team krijgt bericht van de eerste te spelen wedstrijd. De overige poule wedstrijden zijn te zien op de site / publicatiebord van SVO Tennis. Men mag het
       tennispark pas verlaten als de volgende wedstrijd is afgesproken.
16. Het inschrijfgeld bedraagt € 30,- per team. Het inschrijfgeld moet voor de aanvang van de eerste te spelen wedstrijd worden afgedragen bij de wedstrijdcommissie.
17. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.
18. Indien er op 21 augustus nog geen bericht ontvangen is, gelieve contact op te nemen met het wedstrijdsecretariaat.

S.V.O. Tennis Commissie Teamtoernooi, Imke Nissen, Rietlanden 38, 6576 EB, Ooij. Tel: 06-52305212
www.svotennis.nl